THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 127/2009/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/26/2009
Ngày hiệu lực: 12/10/2009
Người ký: Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng