THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 19/2010/TT-BKH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 8/19/2010
Ngày hiệu lực: 1/1/2011
Người ký: Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Võ Hồng Phúc