THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 337/QĐ-BKH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 4/10/2007
Ngày hiệu lực: 4/10/2007
Người ký: Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Võ Hồng Phúc