THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 38/2009/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/9/2009
Ngày hiệu lực: 5/1/2009
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng