THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 10/2007/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/23/2007
Ngày hiệu lực: 8/19/2018
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng