THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 19/2012/TT-BCT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/20/2012
Ngày hiệu lực: 9/5/2012
Người ký: Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh