THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 2331/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/4/2011
Ngày hiệu lực: 10/4/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Phạm Sỹ Danh