THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 02/2011/TT- BTP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/13/2011
Ngày hiệu lực: 3/1/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đinh Trung Tụng