THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 3201/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/26/2010
Ngày hiệu lực: 11/26/2010
Người ký: Bộ trưởng Bộ NN & PTNN Cao Đức Phát