THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 2179/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 8/27/2010
Ngày hiệu lực: 8/27/2010
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Phạm Sỹ Danh