THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 05/2009/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/30/2009
Ngày hiệu lực: 5/15/2009
Người ký: Bộ trưởng Bộ KH & CN Nguyễn Văn Lạng