THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 06/2014/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/14/2014
Ngày hiệu lực: 12/1/2014
Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh