THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 275/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 4/14/2014
Ngày hiệu lực: 4/14/2014
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm