THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 15/2014/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 2/17/2014
Ngày hiệu lực: 4/5/2014
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng