THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 65/2013/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/11/2013
Ngày hiệu lực: 1/10/2014
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng