THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1397/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 8/13/2013
Ngày hiệu lực: 8/13/2013
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng