THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 79/2013/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/19/2013
Ngày hiệu lực: 9/5/2013
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng