THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/10/2011
Ngày hiệu lực: 2/25/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Dương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ TT & TT Đỗ Quý Doãn