THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 53/2012/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 4/9/2012
Ngày hiệu lực: 6/1/2012
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Thị Minh