THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 58/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/11/2011
Ngày hiệu lực: 6/30/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Thị Minh