THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 223/2010/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/31/2010
Ngày hiệu lực: 2/15/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trương Chí Trung