THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 9/9/2009
Ngày hiệu lực: 10/24/2009
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thắng, Thứ trưởng Bộ KH & ĐT Nguyễn Đức Hòa