THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 03/2008/TT-BNV
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 6/3/2008
Ngày hiệu lực: 7/3/2008
Người ký: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn