THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 02/2007/TT-BNV
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/25/2007
Ngày hiệu lực: 6/25/2007
Người ký: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung