THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 03/2005/TT-BNV
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/5/2005
Ngày hiệu lực: 2/5/2005
Người ký: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung