THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 76/2009/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 9/15/2009
Ngày hiệu lực: 11/1/2009
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng