THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 204/2004/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/14/2004
Ngày hiệu lực: 1/15/2005
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng