Tiêu đề:

Thi nâng ngạch Thống kê viên 2018

Nội dung:

  

 
 
 

 

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thì nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên, từ ngạch cán sự, nhân viên lên ngạch chuyên viên năm 2018
 
Thông báo điểm thi  nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên; từ ngạch cán sự, nhân viên lên ngạch chuyên viên năm 2018
 
 
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và Danh sách công chức dự thi nâng ngạch lên thống kê viên, chuyên viên năm 2018
 
Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch lên thống kê viên năm 2018
 
 
 
 
 

Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thông tin về đợt thi tuyển:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 024 73046666-5006 

 

ItemPreview