Tiêu đề:

Thi tuyển công chức, viên chức năm 2016

Nội dung:

 
 
Thông báo kết quả xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2017
Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017
Thông báo về việc không tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017
Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2017 (Trang 1 -30)
Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2017 (Trang 31 -60)
Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2017 (Trang 61 - 77)
Mẫu đơn Phúc khảo
Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt tiếp nhận không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017
Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016
Phụ lục 1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016, của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê
Phụ lục 2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2016 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê
Phụ lục 3a. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tuyển dụng theo vị trí việc làm của Phòng hoặc Chi cục Thống kê trực thuộc Cục
Phụ lục 3b. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký một số vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm tại Chi cục Thống kê trực thuộc Cục
Phụ lục 3c. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đăng ký vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm
Phụ lục 4. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016
 
Thông báo 117/TB-TCTK ngày 01/9/2016 về bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, thời gian nộp hồ sơ dự tuyển và tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ Tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016
Danh sách địa chỉ các Cục Thống kê
 
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2016
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2016 
 
 
 
ItemPreview