Tiêu đề:

Sẽ điều chỉnh hoạt động thống kê ngoài nhà nước

Nội dung:

Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại chương trình “Họp báo Ngày thống kê thế giới và Luật thống kê (sửa đổi)” do Tổng cục thống kê (TCTK), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều 19.10 tại Hà Nội.

 

Chương trình “Họp báo Ngày thống kê thế giới và Luật thống kê (sửa đổi)” do Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều ngày 19.10 tại Hà Nội 

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Về kết cấu, dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) gồm 9 chương, 75 điều và 1 phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 1 chương, 33 điều so với Luật năm 2003 gồm 8 chương, 42 điều).

 

Hiện nay, do nhu cầu của thực tiễn đời sống xã hội trong sản xuất, kinh doanh… trong xã hội đã xuất hiện nhiều tổ chức thống kê, cơ sở nằm ngoài khu vực nhà nước thực hiện hoạt động thống kê và cung ứng dịch vụ thống kê.

 

Ông Trần Tuấn Hưng – Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin (Tổng Cục Thống kê) cho rằng, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê ngoài nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

 

Theo đó, tại Điều 1 Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) đã mở rộng phạm vi điều chỉnh. Theo đó, luật mới sẽ điều chỉnh cả hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước và ngoài nhà nước thay vì trước đây – Luật Thống kê 2003 chỉ điều chỉnh thống kê nhà nước và 1 khoản quy định về điều tra thống kê ngoài nhà nước. Mặt khác, Dự thảo cũng bổ sung thêm chương VIII Hoạt động thống kê ngoài nhà nước (chỉ quy định về phạm vi, yêu cầu và giá trị của thống kê ngoài nhà nước).

 

Ngoài ra, Luật Thống kê năm 2003 cũng bộc lộ nhiều bất cập so với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách. Cụ thể, thiếu các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, điều 17 dự thảo luật đã cụ thể hóa danh mục HTCT quốc gia và bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, cũng bổ sung và làm rõ hơn phân tích và dự báo thống kê, công bố phổ biến thông tin thống kê nhà nước tại chương IV; bổ sung mới các quy định về Hệ thống thông tin thống kê nhà nước (chương II)…

 

TCTK vẫn thuộc Bộ KH&ĐT

 

Trả lời câu hỏi của PV về việc vẫn để TCTK trực thuộc Bộ KH&ĐT liệu có đảm bảo tính độc lập, ông Trần Tuấn Hưng cho rằng: “Tính độc lập khách quan của TCTK không phụ thuộc và việc cơ quan này nằm ở đâu. Điều quan trọng nhất đối với những người làm số liệu là phải đảm bảo tính độc lập, khách quan về chuyên môn nghiệp vụ và về con người thực hiện. Việc TCTK trực thuộc Bộ KH&ĐT thỏa mãn được các tiêu chuẩn trên. Mặt khác, tỉ lệ các cơ quan thống kê thuộc Bộ của các nước trên thế giới hiện nay là rất lớn”.

 

Mặt khác, cũng theo ông Hưng, Luật Thống kê quy định rất nhiều vấn đề mang tính chất chuyên môn đã được thể hiện trong luật mẫu thống kê quốc tế. Dự thảo luật thống kê áp dụng với các cơ quan thống kê ngoài nhà nước cũng tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế này. Nếu như các cơ quan thống kê ngoài nhà nước là quan hệ trao đổi thì thống kê trong các cơ quan nhà nước là công cụ để quản lý nhà nước tuân theo Hiến pháp, pháp luật lẫn lĩnh vực chuyên môn.

 

 

Trong khuôn khổ chương trình, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK cũng giới thiệu về ngày Thống kê Thế giới. Theo đó, Nghị quyết số 69/282 của Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định chọn ngày 20.10.2015 là Ngày thống kê Thế giới lần thứ 2 với chủ đề “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”.

 

Đối với Việt Nam, đây không chỉ là sự kiện tôn vinh những đóng góp của công chức thống kê thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và là dịp để các cơ quan thống kê tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng và phát triển ngành thống kê Việt Nam tương xứng với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

 

 

Nguồn: Báo Lao động

 

 

 

ItemPreview