Tiêu đề:

Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức của TCTK năm 2012

Nội dung:

Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thông tin về đợt thi tuyển:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: 04 38463504, 04 37343791.

KẾT QUẢ THI TUYỂN

Thông báo kết quả thi tuyển Công chức, viên chức năm 2013
Thông báo bổ sung chi tiêu tuyển dụng
Điểm thi chuyên ngành tiếng Anh
Điểm xét tuyển cụm Bắc Ninh
Điểm xét tuyển cụm Đà Năng
Điểm xét tuyển cụm Đồng Nai
Điểm thi vào Cơ quan TCTK
Điểm thi cụm thi Bắc Ninh 1
Điểm thi cụm thi Bắc Ninh 2
Điểm thi cụm thi Bắc Ninh 3
Điểm thi cụm thi Đồng Nai 1
Điểm thi cụm thi Đồng Nai 2
Điểm thi cụm thi Đồng nai 3

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Quyết định số 285/QĐ-TCTK về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức TCTK năm 2012-2013
Thông báo số 22/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức TCTK năm 2012-2013
Danh sách thí sinh dự tuyển công chức, viên chức khối cơ quan TCTK tại Bắc Ninh
Danh sách thí sinh dự tuyển công chức, viên chức tại Bắc Ninh
Danh sách thí sinh dự tuyển công chức, viên chức tại Đà Nẵng
Danh sách thí sinh dự tuyển công chức, viên chức tại Đồng Nai

CÁC VĂN BẢN

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2012
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2012 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đơn xin dự thi tuyển công chức
Đơn xin dự xét tuyển công chức
Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển
 
LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LỊCH THI TUYỂN
Lịch hướng dẫn ôn tập và lịch thi tuyển (Cập nhật thay đổi ngày 3/1/2012)
Giấy triệu tập, lịch hướng dẫn ôn thi và lịch thi tuyển công chức, viên chức TCTK năm 2012
 
CÁC TÀI LIỆU VỀ NỘI DUNG THI TUYỂN
Hướng dẫn tài liệu tham khảo
Quyển A. Tài liệu Quản lý nhà nước tập I
Quyển A. Tài liệu Quản lý nhà nước tập II
Quyển A2. Dành riêng cho viên chức
Quyển B. Phần thống kê
Quyển C. Phần tin học chuyên ngành
Quyển D. Tài liệu văn thư, thư viện, lưu trữ
Quyển E. Quản lý đầu tư xây dựng
ItemPreview