English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009
ENGLISH
Tổng điều tra dân số - Tin tức 
  Các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
  Thông cáo báo chí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009: Công bố kết quả điều tra toàn bộ
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra
  Thông báo đường dây nóng Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương
ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (04) 3775 5858 hoặc (04) 3775 9642
  Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai bước điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra đã chủ trì
  Tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê và chọn mẫu trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009
  Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
Thi hành Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg "Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009" của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18 tháng 7 năm 2008, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
  Những bài học rút ra từ điều tra thí điểm
Thực hiện Chỉ thị số 19/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số và Nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), cuối năm 2007, Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra thí điểm lần thứ ba tại 14 địa bàn xã/phường của 4 tỉnh, thành phố thuộc ba miền Bắc-Trung-Nam
  Hội thảo đánh giá kết quả điều tra thử nghiệm
Thực hiện Chỉ thị 19/2007/CT – TTg ngày 3/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị cho Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, Tổng cục Thống kê đã tiến hành cuộc điều tra thử nghiệm tại 14 địa bàn thuộc 4 tỉnh, thành phố từ ngày 27/11 – 25/12/2007.
  Hội thảo thu thập và xử lý dữ liệu bằng giải pháp scanning cho Tổng điều tra
Trong khuôn khổ dự án “Hiện đại hoá Tổng cục Thống kê”, ngày 11/4/2008, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo “Thu thập và xử lý dữ liệu bằng giải pháp scanning cho Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009”.
  Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc
Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2008 tại trụ sở số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hoà tiếp ông Lan Howie, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
1