English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 (10:56 19/01/2018)

 

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Họp báo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương (BCĐ TĐTKT TW); Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên thường trực BCĐ TĐTKT TW; Các thành viên Tổ thường trực, Ủy viên BCĐ TĐTKT TW; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn Hà Nội.

Theo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 cho thấy: (1) Đơn vị Kinh tế hành chính sự nghiệp: Số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp tiếp tục tăng qua 5 năm trong đó khối doanh nghiệp có mức tăng cao nhất. Quy mô lao động bình quân chung của một đơn vị kinh tế tăng không đáng kể so với 5 năm trước đây nhưng giảm ở khối doanh nghiệp. Khu vực dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng đơn vị, lao động của các nganh kinh tế. Đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp tập trung nhiều nhất tại vùng Đồng bằng sông Hồng nhưng vùng Đông nam bộ tiếp tục là vùng thu hút nhiều doanh nghiệp; (2) Doanh nghiệp và Hợp tác xã: Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI tăng, doanh nghiệp nhà nước giảm với tốc độ chậm. Theo khu vực kinh tế, lao động ngành công nghiệp chế  biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất và có mức tăng cao nhất. Số lượng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tăng mạnh hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn. Số doanh nghiệp có hoạt động  xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, phù hợp với bối cảnh hội nhập; gia công hành hóa với nước ngoài đóng góp lớn vào mức tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu 5 năm qua. Số lượng và lao động các hợp tác xã có xu hướng giảm trong những năm gần đây; (3) Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; Quy mô của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể vẫn rất nhỏ lẻ và có xu hướng giảm nhẹ so với trước. Xét theo vùng kinh tế, Đồng bằng song Hồng là vùng có cơ sở cá thể lớn nhất; (4) Đơn vị Hành chính sự nghiệp: Số lượng cơ sở và lao động của khu vực hành chính sự nghiệp tương đối ổn định và mức tăng thấp hơn năm 2012. Số lượng cơ sở sự nghiệp được Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động chiếm tỷ trọng lớn. Cơ sở y tế, giáo dục phát triển mạnh do sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và chủ trương xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị hành chính sự nghiệp nâng lên nhưng tỷ lệ sử dụng máy tính và internet để cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn ở mức độ thấp; (5) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Mặc dù số lượng tăng nhanh nhưng quy mô của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng còn nhỏ, giảm so với năm 2012.

Tại buổi Họp báo, các đại biểu và phóng viên tham dự đưa ra những câu hỏi liên quan đến nội dung kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế 2017 và đều được các thành viên BCĐ TĐTKT TW trả lời thỏa đáng. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế 2017 sẽ được công bố với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu, chuyên đề thông qua nhiều hình thức nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin về kinh tế nước ta, phục vụ công tác quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổ trưởng tổ thường trực TĐTKT TW  trình bày Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
Ông Phạm Đình Thùy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổ phó Tổ thường trực TĐT KT TW giới thiệu kế hoạch công  bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Toàn cảnh buổi Họp báo

 
CÁC TIN KHÁC
  Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước giúp hoạch định chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội (18/02/2019)
  Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)
  Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)
  Thực trạng nguồn thông tin và phạm vi biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trước khi đánh giá lại ở Việt Nam (18/02/2019)
  Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)