English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 (14:34 08/06/2016)

Thực hiện Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2016, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho thành viên Tổ thường  trực Tổng điều tra tỉnh; Giám sát viên Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và toàn bộ công chức thuộc Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hà Thị Hồng Nhung, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã đến khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

 Mục đích của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (TĐT NTNNTS 2016) nhằm: (1) Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; (2) Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Nội dung chủ yếu của Hội nghị bao gồm: (1) Giới thiệu Phương án TĐT NTNNTS 2016 và Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án TĐT NTNNTS 2016 tỉnh Vĩnh Phúc; (2) Hướng dẫn cách ghi các loại phiếu, kiểm tra phiếu, tổng hợp nhanh dùng trong Tổng điều tra; (3) Giới thiệu một số qui trình áp dụng trong tổng điều tra; (4) Thực hành phỏng vấn, cách ghi phiếu tại địa bàn; (5) Hướng dẫn công tác giám sát, kiểm tra; (6) Giới thiệu một số nội dung về kinh phí điều tra; (7) Giới thiệu trang web điều hành Tổng điều tra và phần mềm nhập tin tổng hợp nhanh trực tuyến; (8) Làm bài tập kiểm tra; (9) Thảo luận nội dung các phiếu điều tra cũng như công tác tổ chức, chỉ đạo Tổng điều tra thông qua các bài tập tình huống và thực tế tiến hành phỏng vấn, cách ghi các loại phiếu điều tra tại địa bàn.

Sau Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo cấp xã, tổ trưởng và điều tra viên tại các địa bàn điều tra, các lớp tập huấn hoàn thành trước ngày 25/6/2016 để đảm bảo đến 01/7/2016 sẽ ra quânTổng điều tra theo đúng Kế hoạch ở tất cả các địa bàn điều tra và các đơn vị điều tra trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Bà Hà Thị Hồng Nhung, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị 
Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)
  Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê - Hành trình về nguồn đầy cảm xúc (15/05/2019)
  Lễ Kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2019) (06/05/2019)
  Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính toán chỉ số giá bất động sản (25/04/2019)
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)