English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hưng Yên tiến hành triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (15:03 25/05/2016)

Chiều ngày 24/5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ. Ông Đặng Minh Ngọc, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dự và chỉ đạo Hội nghị .

Mục đích của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược kinh tế xã hội.

Nội dung điều tra bao gồm thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản như: số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; năng lực tiếp cận thông tin của các đơn vị; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường.

Cùng với đó là điều tra về thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của nông dân; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản...

Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7 - 30/7/2016.

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: http://hungyentv.vn

 
CÁC TIN KHÁC
  Họp báo công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010-2016 (06/02/2018)
  Đoàn Thống kê Nhật Bản sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (05/02/2018)
  Hình ảnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê (22/01/2018)
  Khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê (22/01/2018)
  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018 (20/01/2018)