English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin tương lai cho cơ quan thống kê quốc gia (17/01/2019)
Hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia (15/01/2019)
Hội nghị Tập huấn sử dụng thiết bị điện tử thông minh trong điều tra và giám sát giá tiêu dùng (11/01/2019)
Hội nghị Tập huấn Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019 (11/01/2019)
Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 Tổng cục Thống kê (08/01/2019)
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn nghiệp vụ năm 2019 của Tổng cục Thống kê (08/01/2019)
Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trình bày tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn nghiệp vụ năm 2019 của ngành Thống kê (08/01/2019)
Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 (28/12/2018)