English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
                              ĐỊA CHỈ TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại Phòng thư ký:

Điện thoại Văn thư::

(84-24) .38463544

(84-24) .38464928